Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Logowanie
Klienci indywidualni

Logowanie
Klienci korporacyjni

Archiwalna Bankowość
internetowa (nowa)

Archiwalna Bankowość
internetowa (stara)

Kursy walut

-->
NBP 2020-10-23
USD 3,8665 -0,18%
EUR 4,5772 -0,23%
CHF 4,2732 +0,04%
GBP 5,0608 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

zmiana nazwy Banku

Pytania i odpowiedzi związane ze zmianą nazwy Banku


1. Jak obecnie nazywa się Bank Spółdzielczy w Rybniku?
W dniu 5 września 2013, czyli z dniem zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, Bank Spółdzielczy w Rybniku przyjął nazwę Rybnicki Bank Spółdzielczy. Zmianie uległa również skrócona nazwa Banku: z BS Rybnik na RBS w Rybniku.

2. Czy dotychczasowe umowy podpisane z Bankiem są obowiązujące, mimo iż występuje w nich „stara” nazwa Banku?
Dotychczasowe umowy zawarte z Bankiem są obowiązujące i zachowują swoją moc bez potrzeby ich aneksowania.

3. Jaka nazwa Banku jest obecnie używana w umowach?
Wersja stosowana w umowach to Rybnicki Bank Spółdzielczy. Stosujemy również nazwę skrótowa: RBS w Rybniku.

4. Czy zmienił się numer rachunku, karty płatniczej, umowy kredytu?
Nie, gdyż wszystkie dotychczas zawarte z Bankiem umowy zachowują swoją moc i nie ma potrzeby ich aneksowania.

5. Czy muszę poinformować pracodawcę o zmianie nazwy Banku, na którego konto firma przelewa mi wynagrodzenie?
Nie ma obowiązku informowania pracodawcy o zmianie nazwy Banku. Numer rachunku nie uległ zmianie w związku ze zmianą nazwy banku.

6. Czy zlecenia stałe złożone przed zmianą nazwy banku są nadal realizowane, czy istnieje potrzeba ponownego ich ustanowienia?
Wszystkie usługi zlecone Bankowi przed zmianą nazwy, czyli także zlecenia stałe, są przez Bank realizowane jak dotychczas. Nie ma konieczności ponownego ich zlecania.

7. Czy po zmianie nazwy Banku depozyty w nim zgromadzone są nadal objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?
Tak, depozyty zgromadzone w Rybnickim Banku Spółdzielczym są nadal objęte gwarancją BFG.

8. Czy zmienił się adres logowania do systemu bankowości Internetowej?
Nie, adres bankowości Internetowej pozostaje bez zmian.

9. Czy zmienił się adres strony WWW banku?
Tak, strona WWW jest dostępna pod nowym adresem www.rbsrybnik.pl. Poprzedni adres strony (www.bsrybnik.pl) ze względów historycznych będzie również funkcjonował.

10. Czy zmieniły się także NIP, Regon, KRS czy numer rozliczeniowy Banku?
Nie, nastąpiła tylko zmiana nazwy Banku, natomiast nie zmieniły się żadne numery rejestrowe.

Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone