Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Logowanie
Klienci indywidualni

Logowanie
Klienci korporacyjni

Archiwalna Bankowość
internetowa (nowa)

Archiwalna Bankowość
internetowa (stara)

Kursy walut

-->
NBP 2020-10-23
USD 3,8665 -0,18%
EUR 4,5772 -0,23%
CHF 4,2732 +0,04%
GBP 5,0608 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

ubezpieczenia

Informacja o firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których Rybnicki Bank Spółdzielczy wykonuje działalność agencyjną

 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Postępu 15B w Warszawie
 • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 10 w Poznaniu.

Grupa Concordia oferuje klientom banku ubezpieczenia:

Ubezpieczenia kredytobiorców

To polisa na życie chroniąca spłatę kredytu w przypadku śmierci kredytobiorcy wraz z opcjami dodatkowymi:
 • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy - ubezpieczenie to chroni spłatę kredytu w przypadku, gdy kredytobiorca pozostaje trwale i całkowicie niezdolny do pracy,
 • poważnego zachorowania - ubezpieczenie chroni spłatę kredytu lub rat w przypadku, gdy kredytobiorca dozna poważnego zachorowania np. zawału serca, udaru mózgu itp.,
 • poważnego zachorowania - ubezpieczenie chroniące spłatę rat kredytu w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę.

Ubezpieczenia dla osób zaciągających kredyty zostały przygotowane
w formie odpowiednich usług bankowych:

 • pakiet Bezpieczny Rachunek - ubezpieczenie do limitu w rachunku bankowym,
 • pakiet Bezpieczny Kredyt - ubezpieczenie do kredytów konsumpcyjnych,
 • pakiet Bezpieczny Kredyt Plus - ubezpieczenie do kredytów powyżej 50 tys. PLN

Ubezpieczenie nieruchomości i ruchomości domowych oraz nieruchomości w budowie

 • ubezpieczenie obejmuje aż 22 ryzyka m. in. pożar, kradzież, zalanie, przepięcie, deszcz nawalny, grad, koszty akcji ratowniczej,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenia kart płatniczych

Jest to grupa ubezpieczeń skierowanych do posiadaczy i użytkowników kart płatniczych m .in.:
 • nieuprawnionego użycia,
 • grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kosztów leczenia za granicą,
 • ochrony prawnej,
Uwaga! W zależności od rodzaju karty płatniczej istnieje możliwość łączenia poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Grupowe ubezpieczenia na życie

 • Spokojna Głowa Plus - polisa gwarantuje zabezpieczenie na wypadek różnych sytuacji życiowych, jak np. zgon, utrata zdolności do pracy, narodziny dziecka itp.

Ubezpieczenie mieszkania

Polisa ta chroni Pastwa dom, mieszkanie, garaż, a także budynki gospodarcze przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, jak np.: kradzież, zalanie, ogień.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Dzięki tej polisie osoba ubezpieczona otrzyma środki na pokrycie kosztów leczenia, pobytu w szpitalu oraz rehabilitację.

Ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i upraw

To cała paleta specjalistycznych polis zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych dla sektora rolnego:
 • odpowiedzialności cywilnej - polisa chroniąca osoby trzecie oraz ich mienie przed wypadkami jakie mogą się zdarzyć w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
 • budynków w gospodarstwie rolnym - gwarantuje odszkodowanie za szkody spowodowane takimi żywiołami jak m. in.: ogień, huragan, powódź,
 • mienia w gospodarstwie rolnym - polisa ta chroni stałe elementy budynków mieszkalnych, ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywany w obrębie gospodarstwa,
 • maszyn rolniczych - zabezpiecza maszyny i inny sprzęt od wypadku, żywiołów oraz kradzieży lub rabunku,
 • upraw od gradobicia - polisa zapewniająca kompleksową ochronę przed skutkami gradu,
 • upraw od zdarzeń losowych - to zabezpieczenie upraw od skutków złego przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, powodzi i ognia,
 • upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą z Budżetu Państwa.

Ubezpieczenia samochodu

To szereg ubezpieczeń zapewniających bezpieczeństwo kierowcy pojazdu jak i jego pasażerom. Między innymi odpowiedzialności cywilnej, autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony prawnej.

Zachęcamy do korzystania z oferty ubezpieczeń w formie pakietów, dzięki którym tanio i kompleksowo ubezpieczą Państwo swoją:
 • rodzinę - pakiet Concordia Plus,
 • firmę - pakiet Concordia Firma,
 • system ubezpieczeń dla firm - Concordia Profit,
 • gospodarstwo i uprawy - pakiet Concordia Argo.

Więcej o Grupie Concordia

Centrala Grupy Concordia
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
tel. (0 61) 858 48 00
fax (0 61) 858 48 01
www.grupaconcordia.pl

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych działa od 1996 roku. Inwestorami strategicznymi są: Concordia Versicherung Holding AG, Vereinigte Hagelversicherung VvaG, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA.
Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych Concordia Capital SA działa od maja 2001 roku. Głównymi akcjonariuszami są: Concordia Versicherung Holding AG, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA.

Dokumenty do pobrania

Szcegółowe warunki ubezpieczenia Nieruchomości:
Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone