Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Logowanie
Klienci indywidualni

Logowanie
Klienci korporacyjni

Archiwalna Bankowość
internetowa (nowa)

Archiwalna Bankowość
internetowa (stara)

Kursy walut

-->
NBP 2020-10-23
USD 3,8665 -0,18%
EUR 4,5772 -0,23%
CHF 4,2732 +0,04%
GBP 5,0608 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis – Wsparcie Twojego biznesu

Rybnicki Bank Spółdzielczy wraz z Bankiem BPS S.A. na podstawie zawartej Umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) mają możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredytów z zabezpieczeniem w postaci gwarancji BGK.


Korzyści dla Kredytobiorcy

  • Możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku.
  • Minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK.
  • Brak opłaty prowizyjnej za 1-wszy rok gwarancji BGK.


Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.


Kredyty objęte gwarancją BGK
Kredyty obrotowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym, udzielane w PLN.


Przedmiot kredytowania
Bieżące finansowanie działalności gospodarczej


Okres kredytowania
Gwarancją BGK może być objęty kredyt udzielony na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.


Wysokość gwarancji BGK
Gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu nieodnawialnego lub kwoty limitu kredytu odnawialnego, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł.


Koszty gwarancji BGK
Dla gwarancji udzielonych do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka opłaty prowizyjnej za pierwszy okres roczny wynosi 0%, natomiast za kolejne okresy roczne wynosi 0,5% kwoty gwarancji.


Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.


Zabezpieczenie gwarancji BGK
Jedynym zabezpieczeniem gwarancji BGK jest weksel własny in blanco Kredytobiorcy

Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone