Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Logowanie
Klienci indywidualni

Logowanie
Klienci korporacyjni

Archiwalna Bankowość
internetowa (nowa)

Archiwalna Bankowość
internetowa (stara)

Kursy walut

-->
NBP 2020-10-23
USD 3,8665 -0,18%
EUR 4,5772 -0,23%
CHF 4,2732 +0,04%
GBP 5,0608 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

lokaty

Lokaty


Lokaty terminowe

Termin, na jaki może zostać zawarta lokata w Banku wynosi od 1 do 36 miesięcy.
Po okresie na jaki została zawarta lokata, przedłuża się automatycznie.
Może być oprocentowana ze zmienną lub ze stałą stopą procentową.


UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Rybnickim Banku Spółdzielczym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).


Oprocentowanie depozytów
Rybnickiego Banku Spółdzielczego
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie zmienne

(obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.)


Wkłady
1 miesięczne 0,10%
3 miesięczne 0,15%
6 miesięczne 0,25%
12 miesięczne 0,50%
24 miesięczne 0,55%
36 miesięczne 0,60%


Rachunek oszczędnościowy Efekt
0 – 9.999,99 zł 0,05%
10.000,00 – 50.000,00 zł 0,15%
50.000,00 – 1.000.000,00 zł 0,25%
powyżej 1.000.000,00 zł 0,40%


Inne rachunki
Książeczki a’vista 0,10%
ROR 0,01%
Podstawowy Rachunek Płatniczy
0,01%
Rachunki bieżące, pomocnicze 0,01%


Oprocentowanie stałe

(obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.)


Wkłady
1 miesięczne 0,10%
3 miesięczne 0,15%
6 miesięczne 0,20%


Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone