Nowy system e-bankowości jest dostępny dla nowych klientów i dla klientów, którzy wyrażą chęć zmiany systemu.

Uwaga na atak polegający na podszywaniu się pod infolinię banku. Przeczytaj komunikat.

Koronawirus

Komunikat Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Bankowość
internetowa (nowa)

Bankowość
internetowa (stara)

Przelewy natychmiastowe

Kursy walut

-->
NBP 2020-05-25
USD 4,1428 -0,18%
EUR 4,5111 -0,27%
CHF 4,2600 -0,21%
GBP 5,0460 -0,15%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

lokaty

Lokaty


Lokaty terminowe

Termin, na jaki może zostać zawarta lokata w Banku wynosi od 1 do 36 miesięcy.
Po okresie na jaki została zawarta lokata, przedłuża się automatycznie.
Może być oprocentowana ze zmienną lub ze stałą stopą procentową.


UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Rybnickim Banku Spółdzielczym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).


Oprocentowanie depozytów
Rybnickiego Banku Spółdzielczego
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie zmienne

(obowiązuje od dnia 18.05.2020 r.)


Wkłady
1 miesięczne 0,25%
3 miesięczne 0,50%
6 miesięczne 0,70%
12 miesięczne i dłuższe 0,95%
12 miesięczne i dłuższe, od 100.000,00 zł 1,40%


Rachunek oszczędnościowy Efekt
0 – 9.999,99 zł 0,05%
10.000,00 – 50.000,00 zł 0,25%
powyżej 50.000,00 zł 0,60%
Książeczki a’vista 0,10%
ROR 0,01%
Podstawowy Rachunek Płatniczy
0,01%
Rachunki bieżące, pomocnicze 0,01%


Oprocentowanie stałe

(obowiązuje od dnia 18.05.2020 r.)


Wkłady (min 5.000,00 zł)
1 miesięczne 0,15%
3 miesięczne 0,35%
6 miesięczne 0,55%


Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone