Możliwe problemy z logowaniem do bankowości elektronicznej - więcej informacji

Wymiana tokenów do bankowości elektronicznej - więcej informacji

Przelewy natychmiastowe

Kursy walut

-->
NBP 2019-10-17
USD 3,8638 -0,76%
EUR 4,2849 -0,28%
CHF 3,8902 -0,36%
GBP 4,9456 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

lokaty

Lokaty


Lokaty terminowe

Termin, na jaki może zostać zawarta lokata w Banku wynosi od 1 do 36 miesięcy.
Po okresie na jaki została zawarta lokata, przedłuża się automatycznie.
Może być oprocentowana ze zmienną lub ze stałą stopą procentową.


UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Rybnickim Banku Spółdzielczym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).


Oprocentowanie depozytów
Rybnickiego Banku Spółdzielczego
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie zmienne

(obowiązuje od dnia 05.05.2017 r.)


Wkłady
1 miesięczne 0,75%
3 miesięczne 1,00%
6 miesięczne 1,20%
12 miesięczne i dłuższe 1,45%
12 miesięczne i dłuższe, od 100.000,00 zł 1,90%


Rachunek oszczędnościowy Efekt
0 – 9.999,99 zł 0,50%
10.000,00 – 50.000,00 zł 0,70%
powyżej 50.000,00 zł 1,05%
Książeczki a’vista 0,10%
ROR 0,01%
Podstawowy Rachunek Płatniczy
(obowiązuje od 08.08.2018r.)
0,01%
Rachunki bieżące, pomocnicze 0,01%


Oprocentowanie stałe

(obowiązuje od dnia 05.05.2017 r.)


Wkłady (min 5.000,00 zł)
1 miesięczne 0,60%
3 miesięczne 0,80%
6 miesięczne 1,00%


Copyright 2010 - 2019 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone