Nowy system e-bankowości jest dostępny dla nowych klientów i dla klientów, którzy wyrażą chęć zmiany systemu.

Do końca sierpnia PK Gaszowice będzie czynny w godzinach 8:00 - 12:00. Więcej informacji poniżej.

Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Bankowość
internetowa (nowa)

Bankowość
internetowa (stara)

Przelewy natychmiastowe

Kursy walut

-->
NBP 2020-08-04
USD 3,7364 -0,36%
EUR 4,4060 -0,24%
CHF 4,0806 -0,20%
GBP 4,8828 -0,60%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

lokaty

Lokaty


Lokaty terminowe

Termin, na jaki może zostać zawarta lokata w Banku wynosi od 1 do 36 miesięcy.
Po okresie na jaki została zawarta lokata, przedłuża się automatycznie.
Może być oprocentowana ze zmienną lub ze stałą stopą procentową.


UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Rybnickim Banku Spółdzielczym są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).


Oprocentowanie depozytów
Rybnickiego Banku Spółdzielczego
(w stosunku rocznym)

Oprocentowanie zmienne

(obowiązuje od dnia 15.06.2020 r.)


Wkłady
1 miesięczne 0,20%
3 miesięczne 0,30%
6 miesięczne 0,50%
12 miesięczne i dłuższe 0,90%
12 miesięczne i dłuższe, od 100.000,00 zł 1,10%


Rachunek oszczędnościowy Efekt
0 – 9.999,99 zł 0,05%
10.000,00 – 50.000,00 zł 0,20%
powyżej 50.000,00 zł 0,40%


Inne rachunki
Książeczki a’vista 0,10%
ROR 0,01%
Podstawowy Rachunek Płatniczy
0,01%
Rachunki bieżące, pomocnicze 0,01%


Oprocentowanie stałe

(obowiązuje od dnia 15.06.2020 r.)


Wkłady (min 5.000,00 zł)
1 miesięczne 0,10%
3 miesięczne 0,20%
6 miesięczne 0,35%


Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone