Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Logowanie
Klienci indywidualni

Logowanie
Klienci korporacyjni

Archiwalna Bankowość
internetowa (nowa)

Archiwalna Bankowość
internetowa (stara)

Kursy walut

-->
NBP 2020-10-23
USD 3,8665 -0,18%
EUR 4,5772 -0,23%
CHF 4,2732 +0,04%
GBP 5,0608 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku.

Rachunek przeznaczony jest dla Konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

Podstawowy Rachunek Płatniczy umożliwia wyłącznie:
  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego,
  • wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce Rybnickiego Banku Spółdzielczego lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także możliwość dokonywania transakcji płatniczych bez fizycznego wykorzystania karty.

Dokumenty do pobrania

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z podstawowym rachunkiem płatniczym:
Objaśnienia pojęć związanych z rachunkiem płatniczym:
Wniosek o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego:
Arkusz informacyjny dla deponentów:
Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone