Nowy system e-bankowości jest dostępny dla nowych klientów i dla klientów, którzy wyrażą chęć zmiany systemu.

Uwaga na atak polegający na podszywaniu się pod infolinię banku. Przeczytaj komunikat.

Koronawirus

Komunikat Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Bankowość
internetowa (nowa)

Bankowość
internetowa (stara)

Przelewy natychmiastowe

Kursy walut

-->
NBP 2020-05-25
USD 4,1428 -0,18%
EUR 4,5111 -0,27%
CHF 4,2600 -0,21%
GBP 5,0460 -0,15%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

Organy Banku

Zgodnie z § 2 Statutu banku siedzibą Rybnickiego Banku Spółdzielczego jest miasto Rybnik.

Rybnicki Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa śląskiego oraz na terenie powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego w województwie opolskim.

 

Zgodnie z § 19 Statutu, organami banku są:

 1. Zebranie Przedstawicieli,
 2. Rada Nadzorcza Rybnickiego Banku Spółdzielczego, w skład której wchodzą:
 • Przewodniczący RN – Roman Nowek
 • Zastępca Przewodniczącego RN – Janusz Cedziwoda
 • Sekretarz RN – Adam Kita
 • Członek RN – Henryk Buczek
 • Członek RN – Łucjan Kurcok
 • Członek RN –Jerzy Ćmok
 • Członek RN – Wiesław Grzybowski
 1. Zarząd Rybnickiego Banku Spółdzielczego, w skład której wchodzą:
 • Prezes Zarządu – Adam Miczajka
 • Wiceprezes zarządu ds. handlowych – Adrianna Wieczorek
 • Wiceprezes zarządu ds. finansowych – Ewa Klimek

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu

Rybnickiego Banku Spółdzielczego

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Rybnickiego Banku Spółdzielczego upoważnieni są przynajmniej:

 • Dwaj członkowie zarządu,
 • Lub członek zarządu z pełnomocnikiem w granicach umocowania (tj. do 200.000 PLN) – Joanna Uherek.

Skargi i wnioski klientów przyjmowane są przez:

 • Zarząd Banku – w każdy czwartek od 11:00 do 15:00.
Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone