Możliwe problemy z logowaniem do bankowości elektronicznej - więcej informacji

Wymiana tokenów do bankowości elektronicznej - więcej informacji

Przelewy natychmiastowe

Kursy walut

-->
NBP 2019-10-17
USD 3,8638 -0,76%
EUR 4,2849 -0,28%
CHF 3,8902 -0,36%
GBP 4,9456 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

Organy Banku

Zgodnie z § 2 Statutu banku siedzibą Rybnickiego Banku Spółdzielczego jest miasto Rybnik.

Rybnicki Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa śląskiego oraz na terenie powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego w województwie opolskim.

 

Zgodnie z § 19 Statutu, organami banku są:

 1. Zebranie Przedstawicieli,
 2. Rada Nadzorcza Rybnickiego Banku Spółdzielczego, w skład której wchodzą:
 • Przewodniczący RN – Roman Nowek
 • Zastępca Przewodniczącego RN – Janusz Cedziwoda
 • Sekretarz RN – Adam Kita
 • Członek RN – Henryk Buczek
 • Członek RN – Łucjan Kurcok
 • Członek RN –Jerzy Ćmok
 • Członek RN – Wiesław Grzybowski
 1. Zarząd Rybnickiego Banku Spółdzielczego, w skład której wchodzą:
 • Prezes Zarządu – Adam Miczajka
 • Wiceprezes zarządu ds. handlowych – Adrianna Wieczorek
 • Wiceprezes zarządu ds. finansowych – Ewa Klimek

 

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu

Rybnickiego Banku Spółdzielczego

Do zaciągania zobowiązań w imieniu Rybnickiego Banku Spółdzielczego upoważnieni są przynajmniej:

 • Dwaj członkowie zarządu,
 • Lub członek zarządu z pełnomocnikiem w granicach umocowania (tj. do 200.000 PLN) – Joanna Uherek.

Skargi i wnioski klientów przyjmowane są przez:

 • Zarząd Banku – w każdy czwartek od 11:00 do 15:00.
Copyright 2010 - 2019 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone