Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Logowanie
Klienci indywidualni

Logowanie
Klienci korporacyjni

Archiwalna Bankowość
internetowa (nowa)

Archiwalna Bankowość
internetowa (stara)

Kursy walut

-->
NBP 2020-10-23
USD 3,8665 -0,18%
EUR 4,5772 -0,23%
CHF 4,2732 +0,04%
GBP 5,0608 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

Organy Banku

Zgodnie z § 2 Statutu banku siedzibą Rybnickiego Banku Spółdzielczego jest miasto Rybnik.

Rybnicki Bank Spółdzielczy działa na terenie województwa śląskiego oraz na terenie powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego w województwie opolskim.


Zgodnie z art. 102 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie uchwały nr 14/2020 z dnia 23.06.2020 r. Zebrania Przedstawicieli Rybnickiego Banku Spółdzielczego i nr 22/2020 z dnia 30.06.2020 r. Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w sprawie połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) z Rybnickim Bankiem Spółdzielczym (bank przejmowany) od dnia 30.06.2020 r. zamiast dotychczasowego Zarządu Rybnickiego Banku Spółdzielczego, w imieniu i na rzecz Rybnickiego Banku Spółdzielczego działa Zarząd Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w osobach:

  1. Michał Król - Prezes Zarządu Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
  2. Rafał Kołeczek - Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
  3. Arkadiusz Kurasz - Wiceprezes Zarządu ds. rachunkowych Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie
  4. Zgodnie z zasadami reprezentacji, oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Rybnickiego Banku Spółdzielczego składają dwie z trzech wyżej wymienionych osób.


    Zgodnie z art. 102 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze oraz na podstawie uchwały nr 14/2020 z dnia 23.06.2020 r. Zebrania Przedstawicieli Rybnickiego Banku Spółdzielczego i nr 22/2020 z dnia 30.06.2020 r. Zebrania Przedstawicieli Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie w sprawie połączenia Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie (bank przejmujący) z Rybnickim Bankiem Spółdzielczym (bank przejmowany) od dnia 30.06.2020 r. zamiast dotychczasowej Rady Nadzorczej Rybnickiego Banku Spółdzielczego w imieniu i na rzecz Rybnickiego Banku Spółdzielczego działa Rada Nadzorcza Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.


Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone