Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Logowanie
Klienci indywidualni

Logowanie
Klienci korporacyjni

Archiwalna Bankowość
internetowa (nowa)

Archiwalna Bankowość
internetowa (stara)

Kursy walut

-->
NBP 2020-10-23
USD 3,8665 -0,18%
EUR 4,5772 -0,23%
CHF 4,2732 +0,04%
GBP 5,0608 -0,31%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

Informacja w zakresie nagrywania rozmów telefonicznych

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych osób objętych nagrywaniem rozmów telefonicznych zewnętrznych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Rybnicki Bank Spółdzielczy, 44-200 Rybnik ul. Rynek 10, tel.: 32 422 37 35 , adres e-mail: rbsrybnik@rbsrybnik.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@rbsrybnik.pl
  3. W razie braku akceptacji nagrania rozmowy zewnętrznej nie będzie możliwy kontakt telefoniczny z obsługą klienta.
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne w trosce o najwyższą jakość obsługi klientów banku oraz bezpieczeństwo osób i mienia tj. bezpieczeństwa osób korzystających z usług banku, a także wyeliminowania niepożądanych sytuacji (przeciwdziałanie wyłudzeniom i innym nieprawidłowościom). Zapis rozmów może służyć także jako źródło materiału dowodowego wobec osób, które dopuściły się czynności niedozwolonych.
  5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  6. Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 90 dni lub przez okres potrzebny do zakończenia postępowań, w którym będą stanowiły dowody.
  7. Zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione na żądanie uprawionych instytucji w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, tj. policja, sądy, prokuratura.
  8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  9. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Nagranie nie podlegają profilowaniu, ani nie są przekazywane do państw trzecich.

(*) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone