Nowy system e-bankowości jest dostępny dla nowych klientów i dla klientów, którzy wyrażą chęć zmiany systemu.

Do końca sierpnia PK Gaszowice będzie czynny w godzinach 8:00 - 12:00. Więcej informacji poniżej.

Koronawirus

Komunikaty Zarządu RBS
dot. koronawirusa SARS-Cov-2

Bankowość
internetowa (nowa)

Bankowość
internetowa (stara)

Przelewy natychmiastowe

Kursy walut

-->
NBP 2020-08-04
USD 3,7364 -0,36%
EUR 4,4060 -0,24%
CHF 4,0806 -0,20%
GBP 4,8828 -0,60%

Ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

BPS


BFG


Kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

Certyfikaty

Aktualnosci

2020-07-28

W związku z okresem urlopowym informujemy, iż w dniach od 28 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Punkt Kasowy w Gaszowicach będzie otwarty codziennie w godzinach od 8:00 do 12:00. Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z usług w pozostałych placówkach Banku:

  • - PK Lyski przy ul. Dworcowej 1a (budynek Urzędu Gminy), godziny: poniedziałek 8:00 - 15:30, od wtorku do piątku 7:00 - 14:30.
  • - PK Kornowac przy ul. Raciborskiej 48 (budynek Urzędu Gminy), godziny: poniedziałek 8:00 - 15:30, od wtorku do piątku 7:15 - 14:45.
  • - Centrala w Rybniku przy ul. Rynek 10, godziny: od poniedziałku do piątku 9:00 - 16:30.


2018-07-01
Rybnicki Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Rybnicki Bank Spółdzielczy nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

2018-07-01
Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:
  1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  2. Taryfy opłat i prowizji bankowych Rybnickiego Banku Spółdzielczego dla klientów instytucjonalnych.

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Treść nowego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku pod linkiem:
Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla firm,
oraz Taryfy opłat i prowizji Banku pod linkiem:
tabela opłat i prowizji.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian w rozdziałach poświęconych rachunkowi VAT.
Mechanizm podzielonej płatności

2018-05-07
Drodzy Klienci bankowości elektronicznej
Informujemy, że w dniu 02-05-2018 zostało uruchomione nowe środowisko dostępu do bankowości internetowej dla Klientów indywidualnych dostępnej pod adresem https://rbsrybnik.cui.pl/
Aktualne środowisko (https://bank.cui.pl/rybnik) zostanie wyłączone z końcem sierpnia.
Zachęcamy już dziś do korzystania z nowego środowiska.

Dotychczasowe środowisko dla Klientów korporacyjnych pozostaje bez zmian.

2018-02-22
Zapraszamy do krótkiego artykułu o 115-Leciu istnienia Rybnickiego Banku Spółdzielczego, więcej szczegółów poniżej:

115-Lecie istnienia Banku

2017-09-21
Komunikat dla Klientów, informujący o konieczności podawania kompletnych danych płatników i odbiorców transferów środków pieniężnych.

Rozporządzenie_Parlamentu_Europejskiego_i_Rady_UE_2015_847.pdf

2017-09-21
Szanowni Państwo,

W zakładce Bankowość Elektroniczna została dodana informacja z godzinami realizacji zleceń w systemie Elixir oraz Euro Elixir.
Znajdują się tam także ważne informacje i wskazówki jak bezpiecznie korzystać z Bankowości Elektronicznej.

2016-11-22
Szanowni Państwo,

Do pobrania jest komunikat dotyczący kredytów w Rybnickim Banku Spółdzielczym

2016-11-10
Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 9 października 2016 roku zapisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 996), została zmieniona definicja deponenta jako uprawnionego do świadczenia pieniężnego. Prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi zasadami gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów.

2016-07-13
Szanowni Państwo,

W dziale dotyczącym rachunków osobistych dla klientów indywidualnych umieściliśmy poniższe informacje:
- Informacja dla posiadacza rachunku dot. dyspozycji na wypadek śmierci
- Komunikat dla klientów indywidualnych

2016-06-06
Szanowni Państwo,

Począwszy od dnia 6 czerwca 2016r. nowo wydane karty oraz karty wznowione przesyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej bezpośrednio na adres korespondencyjny. Użytkownik karty otrzyma dwie koperty: jedną z kartą, drugą z kodem PIN.

Ze względów bezpieczeństwa przesyłki nadejdą w różnym czasie, a wysłane karty będą nieaktywne. Zmieniony będzie także sposób aktywacji kart.

Aktywacji kart nowych (wydawanych klientowi po raz pierwszy) można dokonać:
- za pośrednictwem portalu KARTOSFERA, lub
- za pośrednictwem Infolinii BPS S.A. +48 86 215 50 00, lub
- w placówce Banku.

Aktywacji kart wznawianych (karty posiadają już kod PIN) można dokonać:
- za pośrednictwem portalu KARTOSFERA, lub
- za pośrednictwem Infolinii BPS S.A. +48 86 215 50 00, lub
- w placówce Banku, lub
- poprzez pierwszą transakcję w bankomacie z użyciem PIN.

2015-12-15
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2015 r. Rybnicki Bank Spółdzielczy oferuje wszystkim posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych możliwość płacenia za zakupy przy wykorzystaniu wygodnych naklejek zbliżeniowych Visa. payWave lub kart płatniczych Visa payWave z funkcją zbliżeniową.

W związku z powyższym, z dniem 15 grudnia 2015 r. ulegają zmianie „Regulamin karty debetowej dla klientów indywidualnych” oraz „Taryfa opłat i prowizji bankowych” Rybnickiego Banku Spółdzielczego.

2015-02-02
Szanowni Państwo,

Od 1 lutego 2015 dla posiadaczy kart debetowych w grupie BPS dostępny jest portal Kartosfera (www.kartosfera.pl). W portalu tym dostępne są usługi:
- aktywowanie zabezpieczenia 3D Secure,
- zmiana numeru telefonu do usługi 3D Secure,
- zmiana kodu PIN,
- zastrzeganie karty.

3D Secure to dodatkowe zabezpieczenie transakcji internetowych. Jeżeli sklep obsługuje to zabezpieczenie, to podczas płatności klient zostanie zapytany o hasło, które otrzyma SMS-em.

Aby można było używać 3D Secure, należy udać się do naszego banku i aktywować tę usługę poprzez:
- podanie aktualnego numeru telefonu komórkowego (przyjdzie na niego hasło),
- ustalenie limitu transakcji internetowych (limit transakcji jest domyślnie ustawiony na zero ze względów bezpieczeństwa).

Następnie należy zarejestrować się na stronie www.kartosfera.pl ("zarejestruj się", tuż poniżej przycisku "zaloguj"). Rejestracja polega na podaniu PESEL-u i hasła pierwszego logowania otrzymanego na telefon komórkowy.

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów związanych z usługą 3D Secure, prosimy o kontakt z placówką Rybnickiego Banku Spółdzielczego (+48 32 422 37 35) lub z infolinią Banku Polskiej Spółdzielczości (+48 86 215 50 00).

Copyright 2010 - 2020 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone