kursy walut

-->
NBP 2018-06-21
USD 3,7607 +0,68%
EUR 4,3323 +0,35%
CHF 3,7726 +0,68%
GBP 4,9309 +0,31%

ubezpieczenia


Usługi bankowo-ubezpieczeniowe

bfg


kontakt

Rybnicki Bank Spółdzielczy
ul. Rynek 10
44-200 Rybnik


tel.: (032) 422 37 35
fax: (032) 422 38 97

certyfikat

bankowość elektroniczna

Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu do rachunku przez Internet. Klient Systemu Bankowości Internetowej może przeprowadzać za pośrednictwem Internetu takie operacje jak: sprawdzenie stanu rachunków czy realizacja przelewów (zwykły, ZUS, US).

Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobę i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest dostęp do komputera klasy PC wyposażonego w przeglądarkę stron WWW. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania.

Godziny realizacji zleceń w systemie Elixir

Realizacja zleceń przelewów krajowych i zagranicznych przeprowadzana jest przez dział finansowo-księgowy w godzinach sesji rozliczeniowych:
 1. otrzymane zlecenia w systemie Elixir
  • dane z I-ej sesji od godz. 8:00 do 9:00,
  • dane z II-ej sesji od godz. 10:30 do 12:00,
  • dane z III-ej sesji od godz. 14:30 do 16:00;
 2. otrzymane zlecenia Euro Elixir
  • dane z I-ej sesji od godz. 10:30 do 11:00,
  • dane z II-ej sesji od godz. 13:30 do 14:00,
  • dane z III-ej sesji od godz. 16:30 do 17:00;
 3. wysłane zlecenia w systemie Elixir:
  • dane na I sesję do godz. 8:00,
  • dane na II sesję do godz. 10:30,
  • dane na III sesję do godz. 13:30;
 4. wysyłane zlecenia Euro Elixir są realizowane od godziny 9:00 do 15:30.

Polecenia przelewu przedstawione do realizacji przez Klientów po godz. 13:30 Bank przeprowadza na rachunku bankowym Klienta w dniu bieżącym, natomiast obciążenie realizowane jest w I-ej sesji w następnym dniu rozliczeniowym.

WAŻNE !
 • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach
 • Hasła przechowuj w bezpiecznym miejscu i nie udostępniaj ich osobom trzecim
 • Nie wchodź na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą elektroniczną lub znajdujących się na stronach nienależących do banku
 • Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych wrażliwych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych za pomocą poczty elektronicznej; nie należy również przesyłać mailem danych typu hasła, numery kart itp.
 • Zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony bankowości elektronicznej rozpoczyna się od https://
  oraz zweryfikuj certyfikat bezpieczeństwa banku (dla kogo został wystawiony, odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w pasku adresu przeglądarki.
  Aktualny certyfikat ma następujące dane:
  • wystawiony dla: bank.cui.pl; Asseco Poland S.A.
  • wystawiony przez: DigiCert SHA2 Extended Validation Server CA
  • wygasa dnia: 2018-08-02
  • odcisk SHA-256:
   47:0B:A4:D9:9A:10:F8:BB:0C:1D:2B:0D:80:F7:BD:BF:91:D9:E8:50:3A:2F:82:19:41:19:CD:1A:9C:EF:C6:B0
  • odcisk SHA1: 62:6D:97:81:29:E6:CF:8E:90:41:0F:79:19:A5:09:4A:D6:6C:24:3A
 • Przed potwierdzeniem operacji upewnij się, czy numer rachunku, na który wysyłane są środki jest zgodny z Twoim zleceniem
 • Unikaj przeklejania numerów rachunków (tj. funkcji kopiuj/wklej); zalecamy ich ręczne wpisywanie, albo uważną kontrolę wklejanego numeru rachunku i porównanie go z oryginalnym numerem
 • Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych), a także w punktach bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu (w tzw. hot-spotach)
 • Na bieżąco aktualizuj system operacyjny (np. Windows) oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowanie, takie jak: przeglądarki internetowe, Java, Flash Player oraz oprogramowanie do obsługi plików PDF
 • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego oraz z zapory (firewall) i dbaj o ich aktualizację
 • Instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze, należy zachować szczególną ostrożność; nie należy instalować ani uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niezaufanych źródeł
 • Zawsze kończąc pracę, korzystaj z polecenia [Wyloguj] lub [Koniec pracy]
 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem.
Copyright 2010 - 2018 by RBS w Rybniku
Wszelkie Prawa Zastrzeżone